שיווק ברשתות חברתיות

שיווק ברשתות חברתיות השיווק ברשתות החברתיות שהתחיל כמשהו ש"אם לא יועיל לא יזיק", הפך בשנים האחרונות לחלק אינטגרלי בתמהיל השיווק.

אסטרטגיות שיווק

אסטרטגיות שיווק מגוון שיטות, דרכים ותהליכים, המתוכננות ב"מבט על" מחד, ולפעולה מאידך, אשר ייעודן להשגת המטרה העסקית שיווקית. קיימות אסטרטגיות שיווק רבות ומגוונות, שלהן מטרות שונות, והן מותאמות לתקופות שונות בחיי העסק או הארגון.