אסטרטגיה שיווקית

אסטרטגיה שיווקית תכנון הגישה והתהליך או הדרך בה יושגו המטרות העסקיות-שיווקיות. כחלק מגיבוש האסטרטגיה השיווקית ייעשו הדברים הבאים:

אסטרטגיות שיווק

אסטרטגיות שיווק מגוון שיטות, דרכים ותהליכים, המתוכננות ב"מבט על" מחד, ולפעולה מאידך, אשר ייעודן להשגת המטרה העסקית שיווקית. קיימות אסטרטגיות שיווק רבות ומגוונות, שלהן מטרות שונות, והן מותאמות לתקופות שונות בחיי העסק או הארגון.