אסטרטגיות שיווק

אסטרטגיות שיווק

מגוון שיטות, דרכים ותהליכים, המתוכננות ב"מבט על" מחד, ולפעולה מאידך, אשר ייעודן להשגת המטרה העסקית שיווקית. קיימות אסטרטגיות שיווק רבות ומגוונות, שלהן מטרות שונות, והן מותאמות לתקופות שונות בחיי העסק או הארגון.

אסטרטגיות המיועדות לעסק בשלבי ההקמה, אינן זהות לאסטרטגיות של עסק בשל.

אסטרטגיות שיווק שעיקרן הגדלת נתח שוק, אינן דומות לאסטרטגיות שמטרתן שמירה על נתח השוק הקיים.

לדוגמא:

אסטרטגיות חדירה:

האסטרטגיה בה תפעל חברה המעוניינת להכניס לשוק מוצר חדש, אשר הצרכנים עדיין לא מכירים היטב/צורכים.

אסטרטגיית חסימה:

חסימה של חברה/מוצר חדש מלהכנס לשוק ולכבוש נתח שוק משמעותי.