אסטרטגיה שיווקית

אסטרטגיה שיווקית

תכנון הגישה והתהליך או הדרך בה יושגו המטרות העסקיות-שיווקיות. כחלק מגיבוש האסטרטגיה השיווקית ייעשו הדברים הבאים:

  1. קביעת המטרה הכללית, השיווקית
  2. קביעת יעדי המשנה להשגת המטרה
  3. מחקר שוק -ניתוח, אבחון, למידה ואפיון הסביבה התחרותית: מתחרים, מבנה הענף, SWOT
  4. בחינת ומיפוי קהלי יעד רלוונטים
  5. הגדרת המשימות הנגזרות לפעולה
  6. גיבוש תמהיל שיווקי תומך להשגת המטרה ולביצוע המשימות
  7. ניסוח תוכנית שיווק על בסיס הסעיפים מעלה, כוללת יעדים ומדדים לבחינתם
  8. ניסוח כלי בקרה

כל אלה מרכיבים את השלד, הגריד, לעבודת הקמת האסטרטגיה השיווקית, שמטרתה השגת המטרות העסקיות-שיווקיות.